Proneco, s.r.o.

692 01 Klentnice 78

tel:       +420 515 551 300

e-mail: sekretariat@proneco.cz

   VSTUP DO E-SHOPU

Aktuality

Flotace

flotaceFlotace přináší vinařům úsporu času především v době intenzivního sběru hroznů svou příjemnou účinností. Flotace Vám nabízí možnost intenzivnějšího ovlivnění dalších důležitých kroků při výrobě špičkových vín.

Takto získaný čas vytvoří volný prostor pro intenzivní senzorickou a analytickou kontrolu stejně jako pro rychlejší zákrok při nežádoucím vývoji mladých vín. Před několika lety se flotace jako alternativa sedimentace přidala mezi další technické možnosti čiření moštů. Pro výrobu moderních a ovocných vín je rozhodující předpoklad, aby obsah zbytkového kalu v moště byl pod 0,6 %, aby proběhlo potřebné řízené prokvašení. Flotace nabízí možnost, jak ve velmi krátké době těchto hodnot dosáhnout.

 

Jak funguje flotace

Flotací se rozumí způsob oddělení pevných/kapalných kalových částic, které v moštu ulpí na plynových bublinkách a díky nim jsou vyneseny na hladinu moštu, odkud se odstraní. Přidáním želatiny ve formě LiquiGel Flot nebo ErbiGel® se získá kompaktní lehce oddělitelný kalový koláč a čistý podíl, který zmírní prokvašení a tím zajistí vinifikaci prémiových vín.

Přednosti flotace

Flotace představuje rychlejší, výkonnější číření moštu, jejíž přínos spočívá především v zajištění kvality u ročníků se silnějším poškozením hroznů nebo při vyšších teplotách sběru. Spolu s rychlejším a šetrnějším čířením moštu se dosáhne oxidace fenolů v kratší době a flotační technika kompletně. Zásobení moštu dusíkem se flotací neredukuje silněji než po sedimentaci, takže případné problémy při kvašení lze vyřešit optimální dávkou kvasinek. Ke kontrole výživy v moštech se doporučuje provést měření Erbslöh-EasyLabem (test na kvasinkami využitelný dusík), které vinaři umožňuje rychlé posouzení zásoby živin.

Rozdíly flotačních přípravků

Tradiční kapalná želatina nepřináší dostatečný vztlak zvláště při silnějším fenologickém zatížení, neboť vytvořených vloček je příliš málo, z toho důvodu je želatina jen omezeně vhodná k flotaci redukující třísloviny. Prášková želatina, jako ErbiGel® Flot, má bloomovou hodnotu mezi 160 a 200. Proto je reaktivnější a přináší rychlejší flotační výsledky.

Důležité pro účinnost flotace je rychlé a úplné vločkování použitých flotačních prostředků. U práškovité želatiny je bloomová hodnota důležitým parametrem jako měřítko pro bobtnavost a tím také pro reaktivní povrch. Za studena rozpuštěné želatiny jsou nízkobloomové a mají proto také malý aktivní povrch, který může reagovat s částicemi ve víně. Proto se používají k flotaci především vysokobloomové želatiny jako ErbiGel® Flot (200 bloom), které disponují vysokou reaktivitou. Tradiční kapalné želatiny nereagují dostatečně rychle tak, aby dosáhly odpovídajícího flotačního výsledku. Nový přípravek LiquiGel Flot obsahuje vysokomolekulární komponenty, které disponují velkým reaktivním povrchem, a proto zaručuje optimální flotační výsledek. Prostřednictvím elektroforézy se dají rozeznat různé molekulové struktury.

Rozdílný obsah sedimentačního kalu

    OŠETŘENÍ
    SEDIMENTAČNÍ KAL
V %
neflotováno 0,97
ErbiGel Flot 0,40
LiquiGel Flot 0,24

Tyto hodnoty dokazují, že použití obou flotačních želatin odstraní v požadovaném rámci kalové částice. Tyto hodnoty leží mezi 0,2 a 0,6 %. Nový LiquiGel Flot spojuje přednosti tradiční želatiny (rychlá flokulace) s vysokomolekulární bílkovinu (dobrý čiřicí efekt při malém dávkování).

 

Speciální přípravek LiquiGel Flot se vyznačuje svou kapalnou formou a přímým použitím. Prostřednictvím různých typů želatin se vyvinula optimální kombinace. Důležitým předpokladem je nízký obsah pektinů v moštech, protože vysoký obsah pektinů zvyšuje viskozitu a tím zhoršuje výsledek flotace. Přidáním enzymu Trenolinu® Flot se může rozklad pektinu urychlit, přičemž reakce jsou velmi závislé na teplotě. Od 15 do 20 °C stačí většinou 5 až 10 ml/hl, aby se struktura pektinu v několika málo hodinách rozložila na kousky. Předcházejícím přidáním enzymu může být redukováno množství následně přidané želatiny pro flotaci.

 

Co se musí při flotaci respektovat?

• Flotované mošty nesmí být ve fázi kvašení, protože stoupající CO2 znemožňuje provést flotaci.

• Pokud želatina pod 8 – 10 °C jen stěží reaguje, a tak se nevytváří vločky, kalové částice se přitahují, měla by být navýšena teplota.

• Všeobecně se vpouští vyčištěný vzduch, ve výjimečných případech dusík, pokud se klade důraz na reduktivní výrobu. Podle zkušeností je k provedení nejspodnější hranice 5 barů. Nad 6 barů se nedosáhne více výhod. Správné množství vzduchu se musí podle okolností pečlivě zjistit.

• Zaočkování kvasinkami musí být z důvodu dobrého vyčiření zvýšeno na min. 20 g/hl.

• U poškozených sběrů musí být navíc během flotace přidáno aktivní uhlí Granucol® GE, moštový bentonit Seporit PORE – TEC nebo adsorpční směsný přípravek MostRein® PORE – TEC.

• Především u časně sbíraných hroznů se doporučuje enzymace přípravkem Trenolin® Flot DF, protože ovocná vyzrálost ještě není v tomto okamžiku dostatečně vytvořena.

 

Zde celý soubor ke stažení:   icon Flotace (305.19 kB)

Vinařské potřeby a potřeby pro vinaře:

preparáty k ošetření vína, preparáty k ošetření sektů, preparáty k výrobě piva, preparátky k výrobě destilátů a výrobě ovocných šťáv. Nabízíme postřiky a hnojiva nejen do vinic a vinohradu, ale i zahrad a sadů. Vázací drátky, nůžky, kádě, kbelíky, hadice, trychtýře, kanystry, koštýře, skleničky, sirné knoty, filtrační desky, korky a záklopky, láhve, šroubové uzávěry. Substráty pro výsadbu, nářadí pro zahrádkáře a vinaře, umělohmotné nádoby (různé velikosti), přepravky na hrozny, kádě, hoboky a sudy, barikové sudy. Demižony na víno, odměrné válce a nádoby, laboratorní přístroje, kónické korky do lahví a sudů, papírové kartony a další potřeby pro vinaře.

Nosným programem firmy Proneco, s.r.o. jsou technologie pro výrobu nápojů - technologie při výrobě VÍNA, výroby SEKTŮ, výroby PIVA, výroby DESTILÁTŮ (kořalek) A OVOCNÝCH ŠŤÁV.
Základem je poradenství zkušených technologů, s nimiž můžete být při výrobě v úzkém kontaktu. Poradenství poskytujeme jak velkovýrobcům, tak i malovinařům,výrobcům piv a ovocných šťáv. Zajistíme vše, co pro výrobu potřebujete. Výrobní postupy, strojní zařízení.

 

 

 

 

Korkové zátky, syntetické uzávěry, šroubové uzávěry NOVATWIST a VINOTWIST, záklopky na láhve, termokapsle, láhve, skleničky, koštovačky, koštýře, pipety,demižony, lihoměry, cukroměry, moštoměry, popisovače na láhve a sklo, nůžky Bahco, nůžky a pákové nůžky STOCKER, dětské zboží na zahradu, konvičky, hrábě, smetáky, vázací kleště, vázací drátky, bužírka, rosiče a postřikovače, plničky lahví, filtrační desky a filtrační papíry, filtrační svíčky, kartáče na čištění demižonů a nádob, odborné knihy s vinařskou tématikou, plastové kanystry, nádoby a odměrné válce, mlýnkoodzrňovače, sudy na víno, sudy barrique.

Zahradnické potřeby:

Hnojiva, zahradnické substráty, substráty na muškáty, NPK, CERERIT, Kumulus, muškáty, hnojiva na muškáty.

 

Přírodní preparáty k výrobě vína, piva, destilátů a ovocných šťáv

Stroje a zařízení firmy Bucher-Vaslin pro vinařský průmysl

Záruční a pozáruční servis na zařízení

Pronájem Cross-flow filtru

Stroje a zařízení firmy Schneider

Barikové sudy

Procesy při výrobě vína, destilátů a šťáv:

Vinifikace moštu, jablečno-mléčná fermentace, kvašení, úprava kyselin, čiření vína, smyslové hodnocení, stabilizace vína, filtrování vína, výroba šumivého vína, testovací a laboratorní sady, odstranění pěnivosti, úprava PH