Proneco, s.r.o.

692 01 Klentnice 78

tel:       +420 515 551 300

e-mail: sekretariat@proneco.cz

   VSTUP DO E-SHOPU

Aktuality

Dubové čipsy a taniny

Účinek dubových čipsů na senzoriku je nesporný. Rozdíl mezi uložením vína v dřevěných sudech a nádržích z jiných materiálů je výrazný. Pozitivní účinek dubu na chuť a vůni se zesiluje ležením vína v malých barikových sudech. Díky poměrné velikosti kontaktní plochy dubu se zintenzivní pozitivní „dřevěné tóny" v závislosti na době ležení. Podle stupně vypálení se dodá zesílené dýmové a kouřové aroma.

cipsyPomalé vyzrávání vína v bariku je osvědčená technologie, vytváří excelentní kvalitu z už dobrého vstupního vína. Pomalé a vyvážené zrání v bariku má tak do budoucna, zejména u specialit, stále své pevné místo v metodách zpracování vína. Podobného efektu se může dosáhnout použitím dubových čipsů. V mnoha zemích nového světa je to již několikaletý standard podpořit zrání vína pomocí dubových čipsů, aby se urychlilo jeho zrání a zvýraznilo se aroma. Při použití dubových čipsů se využívá nejrůznějších metod, přičemž každý vinař si musí tu svou metodu zvolit sám podle svých cílů a osobně vyzkoušet. Vhodné a bezesporu doporučené jsou předběžné testy v malých nádržích. Tím se může vyzkoušet rozdíl v původu čipsů, stupeň ožehu, dávkované množství, doba kontaktu, kontakt se vzduchem atd. Původní dubové štěpy OakyVin® se mohou použít jak v bílých tak také v červených vínech. U bílých vín se použití upřednostňuje u burgundských odrůd. Mnoho sklepmistrů experimentuje právě s různými odrůdami. U červených vín nejsou prakticky žádná odrůdová omezení.

Kvality OakyVin® se rozlišují podle původu dřeva a stupně ožehu. Rozhodující pro kvalitu dubových čipsů je druh ožehu. Čipsy nesmí být ožehnuty jen na povrchu, ale ožeh musí čipsy prostoupit. Tento znak kvality je velmi jednoduše rozeznatelný při rozlomení dubového čipsu. Pro čipsy platí, stejně jako u dřeva na sudy, že by mělo být rozštípáno, aby se nezničily meridiány. Jinak se uvolní nepříjemná tříslová chuť. Všechny OakyVin® čipsy se štípou a toustují podle nejnovějších metod, čímž jsou nežádoucí průvodní jevy vyloučeny. Dubové čipsy tedy podléhají stejné pečlivé kontrole kvality jako dřevo na sudy. 


tanin


Taniny
jsou přírodní sloučeniny, syntetizované z rostlin. Podle botanického původu taniny patří do různých chemických skupin, které ale mají společnou charakteristiku: pojí se s bílkovinami. Proto má použití taninů v oenologii své opodstatnění. Navíc má tanin pozitivní senzorické vlastnosti. 

Erbslöh-taniny podporují tělo, strukturu a ovocnost vín. Podpoří se typičnost odrůdy. Nepůsobí dominantně, nýbrž podpůrně. Naše taniny se vybírají s vy-sokými požadavky na kvalitu a čistotu, abychom získali kulatá, harmonická a sametová vína.

Cíle při použití taninů
• Stabilizace bílkovin/podpora čiření
• Stabilizace barvy
• Vylepšení struktury (těla)
• Ochrana před oxidací (snížení potřeby SO2)
• Snížení laccázy
• Harmonizace a zakrývání senzorických nedostatků
• Zachování a zesílení odrůdové, typické aromatiky vín

 


V přiloženém dokumentu naleznete další informace týkající se dubových čipsů i taninů: 

icon Dubové čipsy a taniny (1.02 MB)

Vinařské potřeby a potřeby pro vinaře:

preparáty k ošetření vína, preparáty k ošetření sektů, preparáty k výrobě piva, preparátky k výrobě destilátů a výrobě ovocných šťáv. Nabízíme postřiky a hnojiva nejen do vinic a vinohradu, ale i zahrad a sadů. Vázací drátky, nůžky, kádě, kbelíky, hadice, trychtýře, kanystry, koštýře, skleničky, sirné knoty, filtrační desky, korky a záklopky, láhve, šroubové uzávěry. Substráty pro výsadbu, nářadí pro zahrádkáře a vinaře, umělohmotné nádoby (různé velikosti), přepravky na hrozny, kádě, hoboky a sudy, barikové sudy. Demižony na víno, odměrné válce a nádoby, laboratorní přístroje, kónické korky do lahví a sudů, papírové kartony a další potřeby pro vinaře.

Nosným programem firmy Proneco, s.r.o. jsou technologie pro výrobu nápojů - technologie při výrobě VÍNA, výroby SEKTŮ, výroby PIVA, výroby DESTILÁTŮ (kořalek) A OVOCNÝCH ŠŤÁV.
Základem je poradenství zkušených technologů, s nimiž můžete být při výrobě v úzkém kontaktu. Poradenství poskytujeme jak velkovýrobcům, tak i malovinařům,výrobcům piv a ovocných šťáv. Zajistíme vše, co pro výrobu potřebujete. Výrobní postupy, strojní zařízení.

 

 

 

 

Korkové zátky, syntetické uzávěry, šroubové uzávěry NOVATWIST a VINOTWIST, záklopky na láhve, termokapsle, láhve, skleničky, koštovačky, koštýře, pipety,demižony, lihoměry, cukroměry, moštoměry, popisovače na láhve a sklo, nůžky Bahco, nůžky a pákové nůžky STOCKER, dětské zboží na zahradu, konvičky, hrábě, smetáky, vázací kleště, vázací drátky, bužírka, rosiče a postřikovače, plničky lahví, filtrační desky a filtrační papíry, filtrační svíčky, kartáče na čištění demižonů a nádob, odborné knihy s vinařskou tématikou, plastové kanystry, nádoby a odměrné válce, mlýnkoodzrňovače, sudy na víno, sudy barrique.

Zahradnické potřeby:

Hnojiva, zahradnické substráty, substráty na muškáty, NPK, CERERIT, Kumulus, muškáty, hnojiva na muškáty.

 

Přírodní preparáty k výrobě vína, piva, destilátů a ovocných šťáv

Stroje a zařízení firmy Bucher-Vaslin pro vinařský průmysl

Záruční a pozáruční servis na zařízení

Pronájem Cross-flow filtru

Stroje a zařízení firmy Schneider

Barikové sudy

Procesy při výrobě vína, destilátů a šťáv:

Vinifikace moštu, jablečno-mléčná fermentace, kvašení, úprava kyselin, čiření vína, smyslové hodnocení, stabilizace vína, filtrování vína, výroba šumivého vína, testovací a laboratorní sady, odstranění pěnivosti, úprava PH