Proneco, s.r.o.

692 01 Klentnice 78

tel:       +420 515 551 300

e-mail: sekretariat@proneco.cz

   VSTUP DO E-SHOPU

Aktuality

Zpráva z laboratoře (použití bentonitu)

LABORATORNÍ TESTY

1. Cíl

Porovnání efektivity a objemu kalů při použití přípravků NaCalit PORE-TEC a GranuBent PORE-TEC na stabilizaci proteinů. Jako testované médium se použilo mladé víno ročníku 2013, odrůda Muškát alexandrijský ze Španělska, odrůda velmi bohatá na obsah bílkovin.

Lehký zákal mladého vína se přefiltroval v laboratoři přes skleněný filtr a pak byl podroben tepelnému testu (14 h při 65 °C), aby se určila bílkovinná nestabilita. Následně se nadávkovaly různé dávky Na-Ca bentonitu NaCalit PORE-TEC a Na-bentonitu GranuBent PORE-TEC a homogenně byly rozptýleny. V určeném časovém intervalu byl stanoven objem kalů a po 24 hodinách se tepelný test opakoval.

Použitý čistý Na-bentonit (GranuBent PORE-TEC) není v Německu podle vinařského zákona povolen, protože víno pak obsahuje vysoké množství sodíku. Proto se v Německu upřednostňují směsné bentonity (NaCalit PORE-TEC).

2. Výsledek

Tepelný test neošetřeného vína vykazuje vysokou bílkovinnou nestabilitu (Tab. 1), což vede v nalahvovaném víně k zakalení.


Porovnání NaCalit PORE-TEC a GranuBent PORE-TEC při stabilizaci bílkovin u odrůdy 
Muškát alexandrijský ročníku 2013 bohatého na bílkoviny

graf1

Adsorpce bílkovin pomocí bentonitu je nezbytná. K dávkování se použil předem namočený bentonit NaCalit PORE-TEC a GranuBent PORE-TEC. Pro úplnou stabilitu je po tepelném testu zapotřebí maximálního zákalu 2 NTU. Varianty NaCalit PORE-TEC (150 g/hl) a GranuBent PORE-TEC (100 g/hl) ne zcela dosáhly této hodnoty. Po zvýšení dávky o 50 g/hl zůstal zákal zcela pod hodnotou 2 NTU, z čehož je patrné, že optimální hodnota leží někde mezi.

Objem kalů, který se vysvětluje rozdílnou bobtnavostí bentonitů, leží u NaCalit PORE-TEC podstatně pod hodnotou GranuBentu PORE-TEC, jak je patrné v grafu 2.

Časový vývoj kalové usazeniny po použití bentonitu

graf2

3. Závěr:

Použitá odrůda Muškát alexandrijský (Španělsko) je bohatá na obsah bílkovin. Předložené mladé víno bylo úspěšně stabilizováno oběma bentonity. Přípravek NaCalit PORE-TEC disponuje ideální kombinací efektivity při stabilizaci bílkovin a kompaktního kalu jak ukazuje graf č. 2. To je velkou výhodou, protože se tak může minimalizovat ztráta vína resp. náklady a čas při zpracování kalů.

Zdroj: Dr. M. Werner
Erbslöh Geisenheim AG

Vinařské potřeby a potřeby pro vinaře:

preparáty k ošetření vína, preparáty k ošetření sektů, preparáty k výrobě piva, preparátky k výrobě destilátů a výrobě ovocných šťáv. Nabízíme postřiky a hnojiva nejen do vinic a vinohradu, ale i zahrad a sadů. Vázací drátky, nůžky, kádě, kbelíky, hadice, trychtýře, kanystry, koštýře, skleničky, sirné knoty, filtrační desky, korky a záklopky, láhve, šroubové uzávěry. Substráty pro výsadbu, nářadí pro zahrádkáře a vinaře, umělohmotné nádoby (různé velikosti), přepravky na hrozny, kádě, hoboky a sudy, barikové sudy. Demižony na víno, odměrné válce a nádoby, laboratorní přístroje, kónické korky do lahví a sudů, papírové kartony a další potřeby pro vinaře.

Nosným programem firmy Proneco, s.r.o. jsou technologie pro výrobu nápojů - technologie při výrobě VÍNA, výroby SEKTŮ, výroby PIVA, výroby DESTILÁTŮ (kořalek) A OVOCNÝCH ŠŤÁV.
Základem je poradenství zkušených technologů, s nimiž můžete být při výrobě v úzkém kontaktu. Poradenství poskytujeme jak velkovýrobcům, tak i malovinařům,výrobcům piv a ovocných šťáv. Zajistíme vše, co pro výrobu potřebujete. Výrobní postupy, strojní zařízení.

 

 

 

 

Korkové zátky, syntetické uzávěry, šroubové uzávěry NOVATWIST a VINOTWIST, záklopky na láhve, termokapsle, láhve, skleničky, koštovačky, koštýře, pipety,demižony, lihoměry, cukroměry, moštoměry, popisovače na láhve a sklo, nůžky Bahco, nůžky a pákové nůžky STOCKER, dětské zboží na zahradu, konvičky, hrábě, smetáky, vázací kleště, vázací drátky, bužírka, rosiče a postřikovače, plničky lahví, filtrační desky a filtrační papíry, filtrační svíčky, kartáče na čištění demižonů a nádob, odborné knihy s vinařskou tématikou, plastové kanystry, nádoby a odměrné válce, mlýnkoodzrňovače, sudy na víno, sudy barrique.

Zahradnické potřeby:

Hnojiva, zahradnické substráty, substráty na muškáty, NPK, CERERIT, Kumulus, muškáty, hnojiva na muškáty.

 

Přírodní preparáty k výrobě vína, piva, destilátů a ovocných šťáv

Stroje a zařízení firmy Bucher-Vaslin pro vinařský průmysl

Záruční a pozáruční servis na zařízení

Pronájem Cross-flow filtru

Stroje a zařízení firmy Schneider

Barikové sudy

Procesy při výrobě vína, destilátů a šťáv:

Vinifikace moštu, jablečno-mléčná fermentace, kvašení, úprava kyselin, čiření vína, smyslové hodnocení, stabilizace vína, filtrování vína, výroba šumivého vína, testovací a laboratorní sady, odstranění pěnivosti, úprava PH